top of page

Päiväkoti on avoinna

klo 6.15 - 17.00 välillä.

Lapset ovat tervetulleita ympäri vuoden vapaiden paikkojen mukaan.

Työskentelemme 12 kuukautta, mikä tarkoittaa, että olemme avoinna myös kesäkuukausina.

New Canvaanni nukk.png
 • lasteaias on kuumaks

 • lapse puudumised(haigused, puhkused, suvi) ei mõjuta kuumaksu

 • lasteaiamaks koosneb: hoitoraha(kela)+kuntalisä(elukohaks registreeritud omavalitsus)+lapsevanema osalus

 • Lasteaiamaks on seotud riikliku hinnaindeksi muutumisega

 • lasteaiamaksu makstakse 12-ne kuu eest (1.8-31.7 ajavahemikus)

 • Makse viivis on 10% ja on täitmisele pööratav ilma kohtuotseta

 • lapse hooldaja vastutab selle eest, et tema lapse alaline elamisluba, isikukood ja KELA kehtib hiljemalt kaks kuud pärast lasteaialepingu allkirjastamist

 • Kui eelmist punkti ei ole täidetud, on lasteaial õigus küsida  täielikku kuutasu maksmist lapsevanemalt

 • Lasteaia lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on 1 kuu. Teenuse nõue lõpeb kalendrikuu algusest ja seda ei saa tagasiulatuvalt lõpetada

 • Päivähoidosta peritään kuukausimaksu.

 • Lapsen poissaolo (sairaus, loma, kesä jne.) ei vaikuta päivähoitomaksuun.

 • Päivähoitomaksu koostuu hoitoraha+kuntalisä+vanhempien osuus.

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992 2 §:n 2. momentin perusteella) 1.8.2008 lukien. Myös lasten päivähoitomaksut on elokuun 2008 alusta lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin.

 • Maksu peritään 12 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. 

 • Maksun viivästyskorko on 10 % ja se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

 • Lapsen huoltaja on vastuussa, että hänen lapsellaan on vakinainen oleskelulupa, henkilötunnus, KELA korvaus ovat voimassa 2 kuukauden jälkeen päiväkoti sopimuksen allekirjoituksesta

 • Jos edellinen pykälä ei ole täytetty on päiväkodilla  oikeus periä täysi määrä kuukausimaksua.

 • Palveluntarve irtisanotaan aina 1 kk etuajassa, kalenterikuukauden alusta lukien ja sitä ei voi irtisanoa takautavasti

                           Hoitoraha     Helsinkilisä    huoltajan osa          Hoitolisä*        kuukausimaksu

alle 3 vuotias        173,95         600             290                       0-144,85         1063,95

yli 3 vuotias          173,95         340             290                       0-144,85         803,95

Lapsevanema omaosalus kohamaksu suurusest on 290.- eurot kuus. Omaosalusele on võimalik KELAst taotleda hoitolisä

Vanhempi voi hakea hoitotukia Kelasta yhdessä yksityisen päiväkotirahan kanssa toimittamalla tarvittavat asiakirjat. Kela päättää hoitolisän mahdollisuudesta perheen koon ja tulojen mukaan (hoitolisä vähennetään vanhemman osasta)

bottom of page