Päiväkoti on avoinna

klo 6.15 - 17.00 välillä.

Lapset ovat tervetulleita ympäri vuoden vapaiden paikkojen mukaan.

Työskentelemme 12 kuukautta, mikä tarkoittaa, että olemme avoinna myös kesäkuukausina.

New Canvaanni nukk.png
 • lasteaias on kuumaks

 • lapse puudumised(haigused, puhkused, suvi) ei mõjuta kuumaksu

 • lasteaiamaks koosneb: hoitoraha(kela)+kuntalisä(elukohaks registreeritud omavalitsus)+lapsevanema osalus

 • Lasteaiamaks on seotud riikliku hinnaindeksi muutumisega

 • lasteaiamaksu makstakse 12-ne kuu eest (1.8-31.7 ajavahemikus)

 • Makse viivis on 10% ja on täitmisele pööratav ilma kohtuotseta

 • lapse hooldaja vastutab selle eest, et tema lapse alaline elamisluba, isikukood ja KELA kehtib hiljemalt kaks kuud pärast lasteaialepingu allkirjastamist

 • Kui eelmist punkti ei ole täidetud, on lasteaial õigus küsida  täielikku kuutasu maksmist lapsevanemalt

 • Lasteaia lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on 1 kuu. Teenuse nõue lõpeb kalendrikuu algusest ja seda ei saa tagasiulatuvalt lõpetada

 • Päivähoidosta peritään kuukausimaksu.

 • Lapsen poissaolo (sairaus, loma, kesä jne.) ei vaikuta päivähoitomaksuun.

 • Päivähoitomaksu koostuu hoitoraha+kuntalisä+vanhempien osuus.

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992 2 §:n 2. momentin perusteella) 1.8.2008 lukien. Myös lasten päivähoitomaksut on elokuun 2008 alusta lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin.

 • Maksu peritään 12 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. 

 • Maksun viivästyskorko on 10 % ja se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

 • Lapsen huoltaja on vastuussa, että hänen lapsellaan on vakinainen oleskelulupa, henkilötunnus, KELA korvaus ovat voimassa 2 kuukauden jälkeen päiväkoti sopimuksen allekirjoituksesta

 • Jos edellinen pykälä ei ole täytetty on päiväkodilla  oikeus periä täysi määrä kuukausimaksua.

 • Palveluntarve irtisanotaan aina 1 kk etuajassa, kalenterikuukauden alusta lukien ja sitä ei voi irtisanoa takautavasti

                           Hoitoraha     Helsinkilisä    huoltajan osa          Hoitolisä*        kuukausimaksu

alle 3 vuotias        173,95         600             290                       0-144,85         1063,95

yli 3 vuotias          173,95         340             290                       0-144,85         803,95

Vanhempi voi hakea hoitotukia Kelasta yhdessä yksityisen päiväkotirahan kanssa toimittamalla tarvittavat asiakirjat. Kela päättää hoitolisän mahdollisuudesta perheen koon ja tulojen mukaan (hoitolisä vähennetään vanhemman osasta)